Steve And The Invisible Guitars

Aus Parocktikum Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Band aus Berlin, 1990 bis 2000

Besetzung

  • Holger Gross - voc
  • Steffen Ruprecht - git
  • Frank Böttcher - bass
  • Axel Janisch - git
  • Knut Hirtzel - dr

Quelle: NMI/Messitsch 5/1992

Musik